صفحه اصلی   فرم ثبت نام   تماس با ما   آرشیو
       First International Neuro-Ophthalmology Meeting       Video Journal       شرح علمی برنامه های سمینار        بیست و دومین سمینار سالیانه فارابی
سمپوزيوم ها Symposiums

Symposiums

زمانعنواناداره کنندگانمکان
 8  اردیبهشت
10:00 - 08:30

Symposium: Current State of Therapeutic Strategies in Age Related Macular Degeneration(AMD) Panel Discussion  دکتر رضا كارخانه
دکتر محمد رياضي
دکتر رامك روحي پور
 سالن اصلی
 8  اردیبهشت
12:30 - 11:00

Symposium: Endophthalmitis, Case Presentations of Various Types  دکتر علی طباطبایی
دکتر محمدرضا منصوري
دکتر محمد سليماني
 سالن اصلی
 8  اردیبهشت
15:30 - 14:00

Symposium: Decision Making in Strabismus  دکتر احمد عامري
دکتر محمدرضا اکبری
 سالن اصلی
 8  اردیبهشت
15:30 - 14:00

Symposium: Retinal Imaging  دکتر احمد ميرشاهي
دکتر فریبا قاسمی
 سالن هگمتانه
 8  اردیبهشت
17:30 - 16:00

Symposium: New Diagnostic and Treatment Options for Optic Nerve Tumors ( Meningioma and Glioma)  دکتر علي صادقی طاری
دکتر محمد ابريشمي
دکتر محمدطاهر رجبي
 سالن هگمتانه
 9  اردیبهشت
10:30 - 08:30

Symposium: (Medical & Surgical Management of Glaucoma (Case presentation and panel discussion  دکتر قاسم فخرايي
دکتر ساسان مقيمي
 سالن اصلی
 9  اردیبهشت
12:30 - 11:00

Symposium: Hot Topics in Lid malposition  دکتر سيدضياءالدين طباطبائي محمدي
دکتر ابوالفضل كسائي
 سالن اصلی
 9  اردیبهشت
15:30 - 14:00

Symposium: Challenging Cases in Laser Refractive Surgery Panel Discussion  دکتر فيروزه رحيمي
دکتر محمود جباروند
دکتر مهرداد محمدپور
 سالن اصلی
 9  اردیبهشت
19:00 - 16:00

Symposium: Video Journal ( Interesting Cases)  دکتر اميرهوشنگ بهشت نژاد
دکتر محمدرضا اکبری
 سالن اصلی
 10  اردیبهشت
10:30 - 08:30

Symposium: What We Learnt About the Management of Macular Edema in Retinal Vascular Diseases in the Antivascular Endothelial Growth Factor (Anti-VEGF) and Corticosteroid Era Panel Discussion  دکتر هوشنگ فقيهي
دکتر عليرضا لاشيئي
 سالن اصلی
 10  اردیبهشت
13:00 - 11:00

Symposium: Updates on Cataract Surgery  دکتر سيدحسن هاشمي
دکتر محمدناصر هاشميان
 سالن اصلی

ورود شرکت کنندگان اخبار گالری
نام کاربری :
کلمه عبور :
  کلمه عبور خود را فراموش کرده ام.
سایر سمینارها حامیان سمینار