صفحه اصلی   فرم ثبت نام   تماس با ما   آرشیو
       First International Neuro-Ophthalmology Meeting       Video Journal       شرح علمی برنامه های سمینار        بیست و دومین سمینار سالیانه فارابی
كارگاه ها Workshops

Workshops

زمانعنواناداره کنندگانمکان
 8  اردیبهشت
17:30 - 16:00

Workshop: Techniques of Glaucoma Surgery  دکتر يداله اسلامي
دکتر رضا زارعي
 سالن اصلی
 8  اردیبهشت
17:30 - 16:00

Workshop: Using Femtosecond Laser in Cornea surgery  دکتر محمدرضا فلاح تفتي
 اتاق جلسه (3)
 8  اردیبهشت
17:30 - 16:00

Workshop: Optic Neuropathy and Case Presentation  دکتر مسعود اقصايي فرد
دکتر سمیرا یادگاری
 اتاق جلسه (4)
 8  اردیبهشت
17:30 - 16:00

Workshop: Retinal ElectroPhysiologic Tests ( Clinical Aspects)  دکتر مرتضي مواسات
دکتر حسن خجسته جعفري
 سالن پارسه
 9  اردیبهشت
15:30 - 14:00

Workshop: New Advancement in Diagnosis and Treatment of Ocular Surface Disease  دکتر رضا غفاري
دکتر حامد قاسمی
دکتر مهران زارعی قنواتی
 اتاق جلسه (2)
 9  اردیبهشت
15:30 - 14:00

Workshop: Intravitreal Drug Delivery (Case Based Discussion )  دکتر عليرضا خدابنده
 اتاق جلسه (3)
 9  اردیبهشت
15:30 - 14:00

Workshop: Glaucoma Imaging  دکتر مسعود محمدي
دکتر زکیه واحدیان
 اتاق جلسه (4)
 9  اردیبهشت
15:30 - 14:00

Workshop: Non-surgical facial rejuvenation  دکتر بهرام اشراقي
دکتر محمدطاهر رجبي
 سالن هگمتانه
 10  اردیبهشت
10:30 - 08:30

Workshop: Updates on Keratoconus  دکتر معصومه محبي
 سالن پارسه
 10  اردیبهشت
13:00 - 11:00

Workshop: Uveitis  دکتر محمد زارعی
 اتاق جلسه (3)
 10  اردیبهشت
13:00 - 11:00

Workshop: Strabismus and Refractive Surgery  دکتر عليرضا كشتكار جعفري
دکتر آرش ميرمحمد صادقي
 سالن هگمتانه
 10  اردیبهشت
13:00 - 11:00

Workshop: Case Presentations of Ocular Trauma  دکتر محمدرضا منصوري
دکتر علی طباطبایی
دکتر محمد سليماني
 سالن پارسه

ورود شرکت کنندگان اخبار گالری
نام کاربری :
کلمه عبور :
  کلمه عبور خود را فراموش کرده ام.
سایر سمینارها حامیان سمینار