صفحه اصلی   فرم ثبت نام   تماس با ما   آرشیو
       First International Neuro-Ophthalmology Meeting       Video Journal       شرح علمی برنامه های سمینار        بیست و دومین سمینار سالیانه فارابی
برنامه روزانه Daily Program

پنج شنبه
نهم اردیبهشت


زمانعنواناداره کنندگانمکان
 08:15 - 07:15
Breakfast with the Experts  دکتر مهدي خداپرست زواره
دکتر سید حسام هاشمیان
 سالن غذا خوری
 10:30 - 08:30
Symposium: (Medical & Surgical Management of Glaucoma (Case presentation and panel discussion  دکتر قاسم فخرايي
دکتر ساسان مقيمي
 سالن اصلی
 11:00 - 10:30
Break    
 12:30 - 11:00
Symposium: Hot Topics in Lid malposition  دکتر سيدضياءالدين طباطبائي محمدي
دکتر ابوالفضل كسائي
 سالن اصلی
 14:00 - 12:30
نماز و ناهار    
 15:30 - 14:00
Symposium: Challenging Cases in Laser Refractive Surgery Panel Discussion  دکتر فيروزه رحيمي
دکتر محمود جباروند
دکتر مهرداد محمدپور
 سالن اصلی
 15:30 - 14:00
Workshop: New Advancement in Diagnosis and Treatment of Ocular Surface Disease  دکتر رضا غفاري
دکتر حامد قاسمی
دکتر مهران زارعی قنواتی
 اتاق جلسه (2)
 15:30 - 14:00
Workshop: Intravitreal Drug Delivery (Case Based Discussion )  دکتر عليرضا خدابنده
 اتاق جلسه (3)
 15:30 - 14:00
Workshop: Glaucoma Imaging  دکتر مسعود محمدي
دکتر زکیه واحدیان
 اتاق جلسه (4)
 15:30 - 14:00
Workshop: Non-surgical facial rejuvenation  دکتر بهرام اشراقي
دکتر محمدطاهر رجبي
 سالن هگمتانه
 16:00 - 15:30
(پارس دیدگان) Break    
 19:00 - 16:00
Symposium: Video Journal ( Interesting Cases)  دکتر اميرهوشنگ بهشت نژاد
دکتر محمدرضا اکبری
 سالن اصلی
 23:00 - 19:00
شب فارابی (پایانی)    سالن اصلی


ورود شرکت کنندگان اخبار گالری
نام کاربری :
کلمه عبور :
  کلمه عبور خود را فراموش کرده ام.
سایر سمینارها حامیان سمینار